Ugotavljanje skladnosti vozil (homologacija)

Postopki ugotavljanja skladnosti se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo in ostalimi veljavnimi predpisi. Osnovni postopki so Identifikacija vozila IV, Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila IOTSV,  Posamična odobritev vozila POV, Posamična odobritev predelanega vozila POPV, Homologacija posameznega dela ali naprave vozila in Homologacija celotnega vozila. Namen postopkov je zagotoviti ustrezno raven tehnične varnosti vozil in varovanja okolja.

Potrdilo o skladnosti vozila se pridobi ob posameznem uvozu vozila ali ob nakupu novega vozila. Ob vsaki izvedeni predelavi oz. spremembi na vozilu (zamenjava platišč/pnevmatik, zatemnitev stekel s folijami, vlečna naprava, spojlerjev, vgradnja nadgradenj,…) je potrebno za takšno vozilo opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila.

 

 

Zaposleni v LPP d.o.o. niso pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugimi pritiski, ki bi vplivali na sistem kontrole ugotavljanja skladnosti vozil ali povzročili kakršenkoli sum v nepristranskost. Izključena je vsakršna možnost vplivanja oseb in organizacij izven LPP d.o.o. na rezultate preiskav in preskusov. LPP d.o.o. se ne ukvarja z nobeno dejavnostjo, ki bi lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost presoje in integriteto aktivnosti na področju kontrole ugotavljanja skladnosti vozil. Nagrajevanje osebja, ki izvaja postopke kontrole, ni odvisno od števila opravljenih kontrol ali od rezultatov kontrol. Služba za ugotavljanje skladnosti vozil, ki deluje v okviru družbe LPP d.o.o., je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-060, kot kontrolni organ po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, tip C.

 

POGOJI POSLOVANJA KONTROLNEGA ORGANA K060

NAPOTKI VLOŽNIKU

 

SHIFT + A