Preskusne tablice

Potrebno je predložiti:

- osebni dokument,

- prometno dovoljenje oz. dokazilo o izvoru in lastništvu vozila,

- izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, če ne gre za novo vozilo,

- pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

Pogoji za dvig preskusnih tablic:

- sposobnost vozila za varno udeležbo v cestnem prometu,

- sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Pri nas lahko:

- sklenete zavarovalno polico in

- opravite vse postopke vezane na dvig preskusnih tablic. 

Dokazovanje tehnične brezhibnosti vozila zaradi izdaje dovoljenja za preskusno vožnjo, se izvede z izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu, ki je lahko potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila s tehničnega pregleda, izjava serviserja po popravilu vozila ali pisna izjava stranke.

tablica

SHIFT + A