Registracija v Sloveniji kupljenega vozila

Potrebno je predložiti:

 • osebni dokument,
 • prometno dovoljenje (če je že bilo izdano v Sloveniji),
 • potrdilo o skladnosti oz. soglasje k registraciji (homologacijo),
 • dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba,...),
 • pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

Pogoji za registracijo vozila:

 • opravljen oz. veljaven tehnični pregled,
 • sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,
 • plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,
 • veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju),
 • stalno ali začasno prebivališče (naslov) v Republiki Sloveniji.

Pri nas lahko:

 • opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil),
 • plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,
 • sklenete zavarovalno polico,
 • opravite vse postopke vezane na registracijo vozila. 

Registracija vozila v Sloveniji

SHIFT + A