Uvožena vozila iz EU

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (vozila z enotno evropsko homologacijo) oz. postopek posamične odobritve (vozila brez enotne evropske homologacije).

V postopku se preveri ali je vozilo istovetno s priloženimi dokumenti, preveri se celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu oziroma za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih opravilih, pri posamični odobritvi pa tudi skladnost s homologacijskimi predpisi.

 

FERRARI

 

SHIFT + A