Duplikat potrdila o skladnosti

Duplikat potrdila o skladnosti lahko izda zgolj organizacija, v kateri je bilo izdano originalno potrdilo o skladnosti. Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (z oznako SA) in izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (A) so bili izdani s strani pooblaščenih zastopnikov posameznih znamk. Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (B) pa so bili izdani s strani posameznih pooblaščenih organizacij.

Zahtevek za pridobitev duplikata (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) vložnik vloži na sedežu podjetja oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov:

 

LPP d.o.o.
Sektor Tehnični pregledi in homologacija vozil
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana

 

K vlogi (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) je potrebno priložiti naslednje priloge:

  • prometno dovoljenje (obe strani)
  • kopija dokazila o lastništvu v primeru spremembe lastništva (račun o nakupu vozila oz. kupoprodajna pogodba)
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 

Na vlogi naj bo naveden popoln naslov (priimek in ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj) na katerega se pošlje duplikat dokumenta. Strošek izdaje duplikata plača vložnik na blagajni na sedežu podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun. V primeru nakazila na transakcijski račun je potrebno k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o izvršitvi nakazila.

 

Podatki za nakazilo:

Znesek 48,00 EUR lahko nakažete na enega od transakcijski računov:

NLB d.d.:    IBAN: SI56 0292 4025 3993 039 BIC: LJBASI2X

SKB d.d.:    IBAN: SI56 0310 0100 5605 502 BIC: SKBASI2X

NKBM d.d: IBAN: SI56 0400 1004 9472 608 BIC: KBMASI2X

 

Pri plačilu navedite številko šasije vozila (VIN) s pripisom »- za duplikat«, sklic 00 24-722.

 

SHIFT + A