Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Potrebno je predložiti:

- osebni dokument,

- prometno dovoljenje,

- pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

Pogoji za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja:

- opravljen oz. veljaven tehnični pregled,

- sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,

- plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

- veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju),

- veljaven stalni ali začasni naslov.

Pri nas lahko:

- opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil),

- plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

- sklenete zavarovalno polico in

- opravite vse postopke vezane na registracijo vozila,

- pridobite potrdilo o skladnosti (homologacijo).

 

SHIFT + A