Predelana in dodelana vozila

Za že homologirana ali posamično odobrena vozila, ki so bila naknadno dodelana ali predelana, je predpisan postopek posamične odobritve predelanega vozila.

 

Dodelavo vozila predstavlja dogradnja nedokončanega vozila (šasija s kabino), za katero je bila izdana SA izjava o skladnostia.

Za predelavo vozila se šteje vsaka sprememba homologiranega ali posamično odobrenega vozila, ki:

  • zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
  • zahteva spremembo kategorije vozila,
  • vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
  • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

 

 

SHIFT + A