Evidentiranje sprememb na vozilu

Nekatere spremembe na vozilu, ki jih avtoservisna delavnica, ne spadajo med predelave, za katere je predpisan postopek posamične odobritve predelanega vozila, pač pa se opravi zgolj evidentiranje teh sprememb. Kot določa 2. točka 35. člena Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, gre za vgradnjo spodaj naštetih sestavnih delov, ki so bili predhodno homologirani oziroma odobreni za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, na katerega se vgrajujejo:

  • pnevmatik,
  • platišč,
  • izpušnih sistemov,
  • vlečnih naprav za vozila kategorije M1 in N1 in
  • spojlerjev.

Da je posamezen del homologiran oziroma odobren za tip (varianto oziroma izvedenko) vozila, mora biti razvidno iz homologacijskega certifikata in homologacijske oznake na delu (za izpušne sisteme, vlečne naprave) oz. iz certifikata o odobritvi dela po nacionalnih predpisih (npr. TÜV certifikat za spojlerje). Za pnevmatike in platišča to velja, če so njihove mere in oznake navedene v potrdilu o skladnosti vozila ali v navodilu za uporabo, ki ga je izdal proizvajalec vozila. Evidentiranje v tem primeru torej pride v poštev le, če s strani proizvajalca odobrena platišča in pnevmatike še niso vpisana v izjavo o ustreznosti ali potrdilo o skladnosti.

Izvajalci vgradenj morajo za vsako predelavo izdati potrdilo, na katerem morajo biti podatki, potrebni za identifikacijo vozila, podatki o vrsti spremembe in o oznaki vgrajenih delov ter njihovi homologaciji oziroma odobritvi in potrdilu priložiti tudi certifikate o homologaciji oz. odobritvi teh delov.

 

SHIFT + A