Predelana vozila

Za že homologirano ali posamično odobreno vozilo (za katero je bilo že izdano potrdilo o skladnosti), ki je bilo naknadno predelano, mora vložnik vložiti zahtevek za posamično odobritev predelanega vozila (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu. Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom.

 

Vlogi je potrebno priložiti:

  • potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih na izdani izjavi o ustreznosti
  • prometno dovoljenje
  • tehnično dokumentacijo – tehnično poročilo o predelavi, risbe, izračuni, idr... ,ki dokazujejo skladnost predelave vozila s homologacijksimi zahtevami in navodili proizvajalca
  • certifikate o homologaciji vgrajenih sistemov, samostojnih tehničnih enot ali sestavnih delov oziroma poročil o njihovem preskusu kakor je to določeno v Prilogi II - Delu 1 oz. Delu 2 ali Delu 3 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil in sicer tistih, ki se nanašajo na dele vozila povezane s predelavo
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Originalne dokumente mora vložnik predložiti pri pregledu vozila.

 

vzmeti

SHIFT + A