Vozila z enotno evropsko homologacijo

Za vozilo pridobljeno v drugi državi članici EU, ki je novo ali rabljeno in ima podeljeno enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles, traktorjev), vložnik vloži zahtevek za izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo poslano na tehnicni@lpp.si.

Vlogi je potrebno priložiti:

  • potrdilo o skladnosti (COC – Certificate of conformity) (v primeru novega vozila)
  • prometno dovoljenje (v primeru rabljenega vozila)
  • račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 

Lambo

SHIFT + A