Zamenjava registrskih tablic

Potrebno je predložiti:

  • osebni dokument,
  • prometno dovoljenje,
  • pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove, kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana, uničena ali kadar zaradi obrabljenosti postane neuporabna.

Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska tablica, katere registrska označba je enaka kot na pogrešani, uničeni ali obrabljeni registrski tablici, razen za vozila iz drugega odstavka 29. člena, za katera se nova registrska tablica z enako označbo izda le namesto uničene ali obrabljene registrske tablice.

SHIFT + A