Nadomestna tablica proizvajalca

Nadomestna tablica proizvajalca se lahko izda v primeru da je proizvajalec vozila prenehal obstajati in nima pravnega naslednika. Prav tako se nadomestna tablica proizvajalca izda za lahke priklopnike lastne izdelave pri katerih je tablica proizvajalca manjkajoča ali poškodovana. Za pridobitev nadomestne tablice proizvajalca mora vložnik vložiti zahtevek za izdajo (obrazec: Vloga za izvedbo postopka) na sprejemu. Vloga se glasi na lastnika vozila, ki mora vlogo tudi podpisati in overiti z žigom, če gre za pravno osebo.

Nadomestna tablica proizvajalca se izda po ugotovitvi ustreznosti predloženih dokumentov in opravljenem identifikacijskem pregledu vozila.

 

Vlogi za izdelavo nadomestne tablice proizvajalca je potrebno priložiti:

  • prometno dovoljenje
  • potrdilo o skladnosti ali izjavo o ustreznosti ali potrdila o opravljenem strokovnem pregledu lahkega priklopnika
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
SHIFT + A