Izvozne registrske tablice

Potrebno je predložiti:

- osebni dokument,

- tuje ali slovensko prometno dovoljenje,

- potrdilo o skladnosti oz. soglasje k registraciji (homologacijo),

- dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba,...),

- pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

Pogoji za registracijo vozila:

- opravljen oz. veljaven tehnični pregled,

- sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti,

- plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

- veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju).

Pri nas lahko:

- opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil),

- plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

- sklenete zavarovalno polico,

- opravite vse postopke vezane na dvig izvoznih tablic oz. registracijo vozila. 

izvozne tablice

SHIFT + A