V primeru, da se sprememba lastništva dokazuje z listino o pravnem poslu, sklenjenem med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo, ali z računom, mora registracijska organizacija ugotoviti identiteto fizičnih oseb, pri tem pa v evidenco registriranih vozil zapiše tudi vrsto in številko osebnega dokumenta, na podlagi katerega je bila ugotovljena identiteta fizičnih oseb.

    Na listini ali računu registracijska organizacija preveri oziroma zapiše naslov stalnega ali začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča, osebe, na katero bo preneseno lastništvo vozila, EMŠO oziroma matično številko lastnika vozila in osebe, na katero bo preneseno lastništvo vozila, ter identifikacijsko številko vozila, ki je predmet spremembe lastništva. 

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki