Potrebno je predložiti:

  - osebni dokument,

  - prometno dovoljenje.

  Prisotna morata biti lastnik in uporabnik vozila.

  Uporabnika vozila je potrebno določiti v primeru: 

  - če je vozilo v lasti več oseb: vozilo se registrira na osebo, ki jo določijo vsi solastniki s pisnim soglasjem;

  - gre za vozilo iz pogodbe o lizingu ali iz pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske pravice: vozilo se registrira na uporabnika vozila, če da lastnik vozila pisno soglasje;

  - je vozilo v lasti otroka ali mladoletnika, ki za to kategorijo vozila nima veljavnega vozniškega dovoljenja: pri registraciji vozila se kot uporabnika določi enega od staršev, skrbnikov ali rejnikov;

  - za vozilo v lasti polnoletne osebe, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo vozila, določi lastnik vozila uporabnika vozila, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, in sicer z njegovim pisnim soglasjem. 

   

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki