Potrebno je predložiti:

  - osebni dokument,

  - prometno dovoljenje,

  - dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba,...)

  - overjeno pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

  Če se sprememba lastništva dokazuje z listino o pravnem poslu, sklenjenem med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo, ali z računom, mora registracijska organizacija ugotoviti identiteto fizičnih oseb.

  Sprememba lastništva se dokazuje tudi:

  - s pravnomočno sodno odločbo ali sklepom,

  - z listino, izdano v postopku rubeža ali zaplembe,

  - z listino, izdano za vozilo, za katero je bila izplačana zavarovalnina,

  - z listino, ki dokazuje poplačilo lizinga,

  - z listino, izdano za vozilo, prodano na javni dražbi državnega organa.


Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki