Potrebno je predložiti:

  - osebni dokument,

  - prometno dovoljenje,

  pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika),

  - registrske tablice.

  Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo, če:

  - je vozilo uničeno;

  - je vozilo odsvojeno;

  - bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov;

  - je vozilo ukradeno;

  - je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi ali pred več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, težka štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike;

  - je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji;

  - je uporabnik preklical dano soglasje in lastnik ni imenoval novega uporabnika;

  - je potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji za to vozilo odpravljeno.

  Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izročiti, če so pogrešane, če je vozilo ukradeno, če so zanj izdane registrske tablice z izbrano oznako ali če je vozilo odsvojeno in hkrati z istimi registrskimi tablicami registrirano na novega lastnika.

  Odjava vozila ob spremembi lastništva je mogoča le ob istočasnem vpisu novega lastnika vozila v evidenco registriranih vozil.

  Če pri spremembi lastništva vozila, za katero se plačuje dajatev na odjavljeno vozilo, novi lastnik istočasno ali v roku 15 dni vozila ne registrira na svoje ime, upravna enota, na območju katere ima lastnik vozila stalno prebivališče oziroma sedež ali začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, po 15 dneh od spremembe lastništva pošlje obvestilo, od kdaj je v evidenci registriranih vozil evidentiran kot novi lastnik vozila.

  Deponirane registrske tablice

  Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 30 dni od dneva izročitve, razen za tovorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, težka štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike, delovne stroje, traktorje in traktorske priklopnike ter starodobnike, ki se hranijo eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.

   


Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki