V vlogi za izdajo nadomestnega prometnega dovoljenja namesto pogrešanega je treba navesti okoliščine, v katerih je bilo prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno. Če je prometno dovoljenje obrabljeno, poškodovano ali uničeno, lastnik oziroma uporabnik vozila vloži zahtevo, da se mu izda nadomestno prometno dovoljenje.

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki