Potrebno je predložiti:

  - osebni dokument,

  - tuje ali slovensko prometno dovoljenje,

  - potrdilo o skladnosti oz. soglasje k registraciji (homologacijo),

  - dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba,...),

  pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

  Pogoji za registracijo vozila:

  - opravljen oz. veljaven tehnični pregled,

  - sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti,

  - plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

  - veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju).

  Pri nas lahko:

  - opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil),

  - plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

  - sklenete zavarovalno polico,

  - opravite vse postopke vezane na dvig izvoznih tablic oz. registracijo vozila. 

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki