Potrebno je predložiti:

  - osebni dokument;

  - dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba,...);

  - zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo ustrezno javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;

  - potrdilo o skladnosti oz. soglasje k registraciji (homologacijo);

  - dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti (DMV, DDV, carinska listina za vozila kupljena izven držav članic EU);

  - dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;

  pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

  Pogoji za registracijo vozila:

  - opravljen oz. veljaven tehnični pregled,

  - sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,

  - plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

  - veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju),

  - stalno ali začasno prebivališče (naslov) v Republiki Sloveniji.

  Pri nas lahko:

  - opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil),

  - plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

  - sklenete zavarovalno polico,

  - opravite vse postopke vezane na registracijo vozila. 

   

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki