Potrebno je predložiti:

  - osebni dokument,

  - prometno dovoljenje,

  pisno pooblastilo v primeru, da niste lastnik vozila (pri pravnih osebah pooblastilo zakonitega zastopnika).

  Pogoji za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja:

  - opravljen oz. veljaven tehnični pregled,

  - sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,

  - plačana letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

  - veljavno vozniško dovoljenje (za kategorijo vozila navedenega v prometnem dovoljenju),

  - veljaven stalni ali začasni naslov.

  Pri nas lahko:

  - opravite tehnični pregled (za vse kategorije vozil),

  - plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,

  - sklenete zavarovalno polico in

  - opravite vse postopke vezane na registracijo vozila,

  - pridobite potrdilo o skladnosti (homologacijo).

  -


Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki