Za že homologirana ali posamično odobrena vozila, ki so bila naknadno dodelana ali predelana, je predpisan postopek posamične odobritve predelanega vozila.

   

  Dodelavo vozila predstavlja dogradnja nedokončanega vozila (šasija s kabino), za katero je bila izdana SA izjava o skladnostia.

  Za predelavo vozila se šteje vsaka sprememba homologiranega ali posamično odobrenega vozila, ki:

  • zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
  • zahteva spremembo kategorije vozila,
  • vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma
  • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.

   


Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki