V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja, do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju, lahko podaljša na podlagi:

    - smrtovnice (pridobite na upravni enoti),

    - soglasja vseh dedičev, ki določijo tudi uporabnika vozila, ki bo vpisan v prometno dovoljenje.

Scroll To Top

© 2021 Ljubljanski potniški promet (LPP).   |   Izvedba OTONET, Oto Kac s.p..   |  Piškotki